SERVICII

Prin servicile oferite, considerăm că atât persoanele vârstnice internate, cât şi membrii familiilor lor pot trăi în linişte, având siguranţa faptului că persoana ajunsă la bătrâneţe este îngrijită cu dăruire într-un mediu liniştit şi plăcut, unde beneficiază de o gamă complexă de servicii adaptate necesităţilor vârstei şi particularităţilor diferitelor boli cu care se confruntă.

Căminul de Bătrâni Sf. Maria, oferă pentru 40 de persoane vârstnice protecţie şi îngrijire pe o perioadă nedeterminată, conform standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale, prin următoarele tipuri de servicii:

  • cazare şi masă pe perioadă nedeterminată la un standard de calitate deosebit;
  • consiliere şi asistenţă socială – promovâd dezvoltarea umană şi dreptatea socială;
  • asistenţă medicală şi îngrijire, ce constă în tratamentul preventiv si curativ al asistaţilor şi ajutor pentru efectuarea igienei personle în funcţie de gradul de dependenţă al fiecăruia;
  • consiliere psihologică şi psihoterapie;
  • gimnastică medicală de recuperare şi întreţinere, în funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, stimulând autonomia personală vârstnicilor;
  • socializare şi petrecerea timpului liber cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale, etc.
  • ergoterapie cu scopul menţinerii şi readaptării capacităţilor fizice şi intelectuale, prin terapie ocupaţională, implicarea vârstnicilor în activităţi cu specific gospodăresc respectând capacitatea fizică şi psihică a fiecărui beneficiar;
  • asistenţă spirituală şi asistenţă paleativă respectând diversitatea opţiunii confesionale.