MISIUNE

Fiind un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice, minul de Bătrâni Sf. Maria are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaţilor si creşterea calităţii vieţii acestora.
Prin misiunea sa, Fundaţia Căminul de Bătrâni Sf. Maria se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

 • Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime specifice de calitate pentru (…) centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, conform Ordinului nr. 246 din 27 martie 2006 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – medici, psihoterapeut, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paleativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

 

Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Fundaţia Căminul de Bătrâni Sf. Maria sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.